top of page

PRIVACY BELEID

1. Opdrachtnemer: de ondernemer Elizabeth Hooijenga, handelend onder de naam Mindful Bodywork, die dit privacy beleid hanteert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer.

Consument-opdrachtgever: de Opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met diens beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.1 Opdrachtnemer wil haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website(s) met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat zij maakt van hun persoonsgegevens. De website en diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden.

1.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.3 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever omdat hij/zij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens door Opdrachtgever zelf aan haar verstrekt zijn.

Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

1.4 Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen

- Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Informatie over wijzigingen van diensten en producten

- Om goederen en diensten af te leveren

- Persoonsgegevens worden verwerkt als daar wettelijk een verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

1.5 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

1.6 Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke verplichting voor is.

1.7 Opdrachtnemer neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Opdrachtgever het idee heeft dat zijn/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als Opdrachtgever aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met Opdrachtnemer via info@mindfulbodywork.nl of bel +31(0)6-44924876.

URS_6331_edited.jpg
bottom of page